Projektas „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose“
Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0045

Open Textbook in Library

Apie projektą

Veiklą tobulinančios mokyklos (Klaipėdos Gedminų progimnazija, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla) įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektą „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-K-728-03-0045).

Projekto vadovas – Aurelijus Liaudanskas, koordinatorė – Asta Jankauskienė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-18 – 2022-09-18

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 68 958,51 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 70 365,83,08 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti 8 klasės mokinių pasiekimus rašymo srityje.

Projekto metu veiklą tobulinančios mokyklos, papildžiusios IT bazę, įsirengs išmaniąsias lietuvių kalbos klases, mokymų metu kompetencijas patobulinę pedagogai parengs virtualių užduočių komplektus 7-8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms bei neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimams, o veiklą tobulinančių mokyklų mokiniai atlikdami užduotis gerins rašymo pasiekimus.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. www.esinvesticijos.lthttps://www.esf.lt/lt/

Virtual Events

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

Projekto veiklos

 • Knygos skaitymas taps pagrindu atlikti užduotis virtualioje aplinkoje, naudojant IT priemones, ir kurti interaktyvias užduotis (vaikai kurs patys) – suplanuota perskaityti 2 knygas per mokslo metus, projekto įgyvendinimo metu – 4 knygas. Mokiniai ugdysis skaitymo gebėjimus, formuosis pagrindiniai įgūdžiai: perskaityto teksto prasmės supratimas, kalbinės raiškos savitumo suvokimas, meninio teksto žanro atpažinimas.

 • Skaitydami knygą etapais mokiniai tam tinkamomis IT programomis atliks kūrinio perkūrimo/ teksto suvokimo užduotis, kurs įvairių žanrų tekstus, išsiaiškinę, kas būdinga tam žanrui: laiškas, straipsnis, dienoraštis, pasakojimas, aprašymas, esė, pranešimas, recenzija, žinutė, interviu, skelbimas ir kt. Mokiniai išmoks atskirti įvairius žanrus; žinos žanro struktūrą, taip pat lavės ir kalbinė raiška, raštingumas.

 • Vyks bendros nuotolinės visų mokyklų mokinių pamokos: mokiniai, dirbadmi mišriose grupėse, atliks kūrybines apibendrinamąsias užduotis.

 • Mokytojai parengs 3 lygių (aukštesniojo, pagrindinio, patenkinamo)  60 kalbos vartojimo užduočių (po 20 kiekvieno lygio - po 5 iš 4 knygų), kurias mokiniai atliks naudodami IT programas, įrankius. Užduotys bus atliekamos individualiai ir grupėse. Atliktus darbus mokiniai kaups savo elektroniniame aplanke (“Office 365” aplinkoje).

 • Mokiniai atliks užduotis, kurioms reikės filmavimo kameros.

 • Mokytojai įrašys (įgarsins) 3 lygių 24 diktantus (po 8 kiekvieno lygio - po 2 iš 4 knygų), kad mokiniai galėtų mokytis savarankiškai (parašys diktantą ir galės patys pasitikrinti – parašyti refleksiją. Pagerės mokinių raštingumas.

 • Vyks diktanto konkursai (tarpmokykliniai, įtraukiant mokyklų bendruomenes).

 • Mokiniams bus skiriamos su knygos skaitymu susijusios ir kitos užduotys: rasti kalbinės raiškos priemones, sunkios rašybos žodžius, žodžius, sakinius, atitinkančius nurodytus požymius.

 • Mokiniai bus skatinami rašyti naudojant lietuviškus rašmenis, taisyklingai – sukurtame tinklaraštyje parašyti komentarus pagal mokytojo pateiktus klausimus.

 • Bus organizuoti susitikimai su rašytojais: kiekvienoje mokykloje po 1 susitikimą per projektą, kitų mokyklų komandos dalyvaus nuotoliniu būdu.

 • Plakatų kitiems mokomiesiems dalykams kūrimas: to dalyko sąvokų kirčiavimas, rašyba (pvz., geografijai – tikrinių daiktavardžių rašyba).

Mokiniai apie projektą

Dalyvauti projekte svarbu, nes įgauni naujų įgūdžių ir išmoksti dirbti komandoje.

 Taip pat tai gera proga susipažinti su naujais žmonėmis. 

Knygos skaitymas ir analizavimas padeda greičiau mąstyti.

                                                                                                                Adelė

Perskaitau įdomių knygų, pasikartojau lietuvių kalbos gramatiką, taisykles.

Išmokau ieškoti informacijos tekste. 

Projekto veiklos kartais padeda lengviau suprasti sunkias temas ir geriau parašyti kontrolinius darbus.

                                                                                                             Amelija

Dalyvavimas šiame projekte man svarbus tuo, kad galima išmokti daug naujų žodžių, pakartoti lietuvių kalbos gramatikos, sintaksės žinias. 

Šis projektas paįvairina nuobodžias pamokas ir praskaidrina dieną.

                                                                                                             Vainius

Kontaktai

Kontaktinis asmuo

Asta Jankauskienė

Tel. +370 8 618 87 875 

El. paštas: a.jankauskiene@gedminai.lt

Klauskite

Ačiū už žinutę!